RDC Polog

Komunat e rajonit

Projekti për përforcim dhe zgjerim të rrjetit regjional për furnizim me ujë të pijshëm

Sot, në hapësirat e Qendrës për zhvillim të rajonit planor të Pollogut, u mbajt një takim me konsulentët belg të kompanisë Almadius, ku u prezantua raporti për punën e deritanishme dhe u dorëzua draft dokumentacioni nga faza e dytë e projektit “Përforcimi dhe zgjerimi i rrjetit regjional për
furnizim me ujë në rajonin e Pollogut”.

Lexo më shumë: Projekti për përforcim dhe zgjerim të rrjetit regjional për furnizim me ujë të pijshëm

Përforcimi dhe zgjerimin i sistemit të furnizimit me ujë për rajonin e Pollogut

Me datë 24.06.2015 e Mërkurë, me fillim në orën 09:00, në sallën e konferencave të Komunës së Tetovës, u nënshkrua marëveshje  në mes Qendrës për zhvillimin e rajonit planor të Pollogut dhe ALMADIUS për fazën e dytë të projektit për furnizimin me ujë të pijshëm për rajonin e Pologut. Këtë ngjarje  e hapi znj.Teuta Arifi, Kryetare e këshillit për rajonin e Pollogut si dhe Kryetare e Komunës së Tetovës, ndërsa të pranishmëve iu drejtua edhe znj. Anik Van Kalster, Ambasador I Belgjikës dhe znj. Ane Defurni , Këshilltare për zhvillim ekonomik dhe zhvillim të tregtisë në rajonet e Valonija, Flanders dhe Bruksel. Më vonë, prezentime të shkurtëra ndaj të pranishmëve kishin edhe Prof. Dr.Petko Pelivanoski nga Fakulteti I Ndertimtarisë në Shkup dhe z. Mario Menegoto nga ALMADIUS, ku në pika të shkurta e prezentuan historinë e proektit, organizimin, përmbajtjen dhe qëllimet e vet proektit.

Lexo më shumë: Përforcimi dhe zgjerimin i sistemit të furnizimit me ujë për rajonin e Pollogut

Evenimenti i parë informativ në Qendrën e Biznesit të rajonin të Pollogut

Në kuadër të projektit për zgjerimin e shërbimeve të Qendrës së Biznesit për mbështetje dhe shërbime konsultimi për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të këtij rajoni më 30.04.2015 u mbajt evenimenti i parë informativ në komunën e Tetovës, me titull pune: Hyrje në "PËRGADITJA E PROGRAMËS REGJIONALE ME PROPOZIM – PLANI AKCIONAL DHE STRATEGJIA PËR KOMUNIKIM PËR ZHVILLIM DHE MBËSHTETJE TË SEKTORIT PRIVAT NË KOORDINIM ME ENTITETET TJERA NË REGJIONIN PLANOR TË POLLOGUT ".

Lexo më shumë: Evenimenti i parë informativ në Qendrën e Biznesit të rajonin të Pollogut

KONKURS PUBLIK Për plotësim të përkohshëm të vendeve të punës

Në bazë të nenit 26 paragrafi 1 nga Ligji për zhvillimtë barabartërajonal (Gazeta zyrtare nr 63/2007, 187/2013 dhe 43/2014) dhe në bazë të nenit 22 paragrafi 1 dhe nenit 23 paragrafi 1 i Ligjit përMardhënie Pune(Gazeta Zyrtare RM nr. 34/2014), me qëllim të implementimit të ktivitetit "Studim kërkimormbi potencialet turistike të Pollogut" në kuadër të projektit "Forcimi i turizmit alternativ nërajonin e Pollogut"finansisuarnga GIZ RED-Maqedoni, Qendra për zhvillimin të rajonit planortë Pollogut, me adresënë rr.Njegosheva, Nr 2, 1200 Tetovë, me datë14.04.2015 shpall:

 

 

KONKURS PUBLIK

 

Ngritja e kapaciteteve të partnerëve në nivel lokal

Në datë 20.06.2013 në hapsirat e Qendrës për zhvillim të rajonit planor të Pollogut u realizua trajnim për kryetarët e këshillave komunal të rajonit planor të Pollogut. Tema e këti trajnimi ishte "Ngritja e kapaciteteve të partnerëve në nivel lokal". Trajnimi u mbështet finansiarisht nga GIZ SDC-RED. 

Lexo më shumë: Ngritja e kapaciteteve të partnerëve në nivel lokal