RDC Polog

Komunat e rajonit

Takim i rradhës për Diasporën

Në datë 17.06.2013 me përfaqësuesit e ZHEL-ve të rajonit planor të Pollogut, OEMVP-së dhe Qendrës për zhvillim te rajonit planorë te Pollogut u mbajt takim i katërt për Diasporën. 
Në këtë takim nga ana e përfaqsuesve u definuan datat e takimit me investitorët potencial nga Diaspora si dhe investitorët nga Diaspora që veprimtarinë e tyre e kanë në rajonin planor të Pollogut. Gjithashtu u diskutua në lidhje me sloganin e këti aktiviteti, promo materialet që do të përdorën dhe dokumentet tjera shtesë.