RDC Polog

Komunat e rajonit

Selia

Rr. Njegosheva Nr.2, 1200 Tetovë