RDC Polog

Komunat e rajonit

Këshilli

Kryetar i Këshillit:
znj.Teuta Arifi - Kryetar i Komunës së Tetovës;
 
 
Anëtarët e Këshillit:
 
z.Nevzat Bejta - Kryetar i Komunës së Gostivarit;
 
 
z.Bajram Kadrija - Kryetar i Komunës së Vrapcishtit;
 
 
 
z.Enver Pajaziti - Kryetar i Komunës së Bërvenicës;
 
 
 
z.Hazbi Idrizi - Kryetar i Komunës së Bogovinës;
 
 
 
z.Isen Asani - Kryetar i Komunës së Tearcës;
 
 
 
z.Fatmir Izairi - Kryetar i Komunës së Zhelinës;
 
 
 
z.Mukrem Memedi - Kryetar i Komunës së Mavrovo Rostushe;
 
 
 
z.Toni Koceski - Kryetar i Komunës së Jegunovcës