RDC Polog

Општините во регионот

Новости и Настани

Зајакнување и проширување на системот за водоснабдување за Полошкиот регион Зајакнување и проширување на системот за водоснабдување за Полошкиот регион На 24.06.2015 година (среда), со почеток во 09:00  часот, во конференциската сала на општи... More detail
Четврти информативен настан на Бизнис Центарот на Полошкиот плански регион Четврти информативен настан на Бизнис Центарот на Полошкиот плански регион Во рамките на проектот за проширувањето на услугите на Бизнис Центарот за поддршка ... More detail
 Трет информативен настан на Бизнис Центарот на Полошкиот плански регион Трет информативен настан на Бизнис Центарот на Полошкиот плански регион Во рамките на проектот за проширувањето на услугите на Бизнис Центарот за поддршка ... More detail
Втор информативен настан на Бизнис Центарот на Полошкиот плански регион Втор информативен настан на Бизнис Центарот на Полошкиот плански регион Во рамките на проектот за проширувањето на услугите на Бизнис Центарот за поддршка ... More detail
Прв информативен настан на Бизнис Центарот на Полошкиот плански регион Прв информативен настан на Бизнис Центарот на Полошкиот плански регион Во рамките на проектот за проширувањето на услугите на Бизнис Центарот за поддршка ... More detail
Повик за “Изработка на техничка и тендерска документација за системски побарувања  на Туристички Информационен Систем на Полошкиот регион” Повик за “Изработка на техничка и тендерска документација за системски побарувања на Туристички Информаци...   Повик за правен субјект кој ќе изработи спецификација за софтверско решение ... More detail

Контактирајте не

Можете да не контактирате преку овие контакти

  • Тел: +389/44 618 062

Пронајдете нé

Ние сме на социјални мрежи. Следете нé и стапете во контакт
Оваа веб страница е овозможена од Американската Агенција за Меѓународен Развој (USAID), преку проектот за проширување на мал бизнис. Информациите на оваа веб страница не се официјални информации на владата на САД, и не ги претставува гледиштата или ставовите на Американската Агенција за Меѓународен Развој или владата на САД