RDC Polog

Komunat e rajonit

Lajme dhe Ngjarje

Projekti për përforcim dhe zgjerim të rrjetit regjional për furnizim me ujë të pijshëm Projekti për përforcim dhe zgjerim të rrjetit regjional për furnizim me ujë të pijshëm Sot, në hapësirat e Qendrës për zhvillim të rajonit planor të Pollogut, u mbajt një takim me konsulentët belg të kompanisë Almadius, ku u prezantua... More detail
Përforcimi dhe zgjerimin i sistemit të furnizimit me ujë për rajonin e Pollogut Përforcimi dhe zgjerimin i sistemit të furnizimit me ujë për rajonin e Pollogut Me datë 24.06.2015 e Mërkurë, me fillim në orën 09:00, në sallën e konferencave të Komunës së Tetovës, u nënshkrua marëveshje  në mes... More detail
Evenimenti i parë informativ në Qendrën e Biznesit të rajonin të Pollogut Evenimenti i parë informativ në Qendrën e Biznesit të rajonin të Pollogut Në kuadër të projektit për zgjerimin e shërbimeve të Qendrës së Biznesit për mbështetje dhe shërbime konsultimi për ndërmarrjet e vogla dhe të ... More detail
KONKURS PUBLIK Për plotësim të përkohshëm të vendeve të punës KONKURS PUBLIK Për plotësim të përkohshëm të vendeve të punës Në bazë të nenit 26 paragrafi 1 nga Ligji për zhvillimtë barabartërajonal (Gazeta zyrtare nr 63/2007, 187/2013 dhe 43/2014) dhe në bazë të nenit 22 ... More detail
Ngritja e kapaciteteve të partnerëve në nivel lokal Ngritja e kapaciteteve të partnerëve në nivel lokal Në datë 20.06.2013 në hapsirat e Qendrës për zhvillim të rajonit planor të Pollogut u realizua trajnim për kryetarët e këshillave komunal të rajon... More detail
Takim i rradhës për Diasporën Takim i rradhës për Diasporën Në datë 17.06.2013 me përfaqësuesit e ZHEL-ve të rajonit planor të Pollogut, OEMVP-së dhe Qendrës për zhvillim te rajonit planorë te Pollogut u... More detail

Na kontaktoni

Mundeni të na kontaktoni përmes këtyre kontakteve

  • Tel: +389/44 618 062

Na gjeni në

Ne jemi në rrjetet sociale. Na ndiqni dhe na kontaktoni.
Ky Ueb Sajt është mundësuar nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) përmes projektit të saj për zgjerimin e biznesit të vogël. Informacioni i dhënë në këtë ueb faqe nuk është informacion zyrtar i Agjensisë së SHBA-ve për Zhvillim Ndërkombëtar ose i Qeverisë së Shteteve të Bashkuara.